Klasseplan voor groep 1 en 2

Kleuterleerlijnen in Klasseplan

Klasseplan voor kleuters is het digitale plan- en volgsysteem van Klasseplan voor groep 1 en 2. In Klasseplan zijn de einddoelen voor eind groep 2 uitgewerkt naar weekdoelen per vakgebied, per leerjaar. Deze kleuterleerlijnen zijn beschikbaar voor onder andere rekenen, taal, fonemisch bewustzijn, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

De doelen uit het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ zijn uitgewerkt naar overzichtelijke weekdoelen, deze vormen de basis voor het aanbod ​in je groep.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk wordt gegeven door meester Sander. Lees zijn uitleg hier en bekijk zijn video:

Klasseplan volgsysteem

In het Klasseplan volgsysteem voor kleuters is het mogelijk om de observaties van deze doelen te scoren op een schaal van 1 – 4.  Zo heb je snel een overzicht over de voortgang van de leerlingen. Planning en observatie liggen dicht bij elkaar wat veel tijd scheelt en voor een helder overzicht zorgt.

Klasseplan voor kleuters zorgt voor een praktische invulling van het handelingsgericht werken en werken met groepsplannen in groep 1 en 2. Door een overzichtelijk en gestructureerd beredeneerd aanbod hou je veel grip op het onderwijs. Terwijl je vanuit die structuur juist heel mooi kunt differentiëren en het aanbod kunt afstemmen op je leerlingen.

Rapport printen

Van de observaties die jij hebt gedaan kun je per leerling een overzichtelijk rapport printen. Jij kiest voor welke periode en welke vakken je dit wilt doen. Dat geeft een prettig overzicht en is ook een mooi hulpmiddel bij een oudergesprek over de ontwikkeling van je leerlingen.

Rooster, weekdoelen en logboek

Je kunt zelf kiezen hoe je met Klasseplan werkt. De basis wordt gevormd door de leerlijnen, deze gebruik je voor je aanbod en observaties. Daarbij kun je je complete rooster en weekplanning in Klasseplan zetten en via het logboek communiceren met je collega’s. Wil je een groepsplan maken dan is dat is dat snel te realiseren in Klasseplan. Jij kiest hoe je ermee werkt, waarbij overzicht en tijdbesparing voorop staan.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

    Klasseplan.nl is een activiteit van NieuwLeren.

    NieuwLeren ondersteunt scholen bij het organiseren en structureren van hun onderwijs door middel van innovatieve producten zoals: Schoolplan.nu,  Klasseplan en het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’.